Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych z poliestrów alifatycznych  stabilizowanych substancjami pochodzenia roślinnego.

Skład zaprojektowanych materiałów będzie oparty wyłącznie na proekologicznych materiałach w większości pochodzenia roślinnego. Wymienione poliestry alifatyczne to biodegradowalne polimery otrzymywane z surowców odnawialnych (biomasy), a stabilizatorami będą naturalne substancje z grupy flawonoidów oraz kwasów hydroksycynamonowych. W ramach badań zoptymalizujemy skład oraz dobierzemy parametry przetwórstwa opakowań poliestrowych metodą wtrysku bądź wytłaczania.

Wymienione substancje roślinne zastosowane zostaną w roli naturalnych substancji przeciwstarzeniowych, zwiększających stabilność poliestrów, ze względu na ich wysoką aktywność antyutleniającą opisywaną w literaturze. Flawonoidy w naturze pełnią także rolę naturalnych pigmentów, czyli są odpowiedzialne za barwę wielu roślin. Zatem zastosujemy je w polimerach, jako barwne indykatory czasu starzenia, wykorzystując ich właściwość zmiany koloru będącą rezultatem utleniania ich struktury.

Utlenianie polimerów pod wpływem czynników środowiskowych jest to proces starzenia materiału, zatem podczas tej reakcji zaobserwujemy zmianę barwy opakowania zawierającego flawonoidy. Dzięki barwnej indykacji terminu przydatności będzie możliwy monitoring jakości zapakowanego wyrobu. Zaprojektowane opakowania będą przyjazne dla środowiska, gdyż po skończonym czasie eksploatacji z łatwością będą mogły być zutylizowane poprzez biodegradację czy kompostowanie.

Efektem kluczowym przedłożonego projektu będzie opracowanie technologii (wytwarzania biodegradowalnych opakowań poliestrowych), której wdrożenie wpłynie na rozwój gospodarki odpadów na terenie RP. Wdrożenie rezultatów projektu planujemy poprzez sprzedaż licencji czyli praw własności do opracowanej technologii.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Anna Masek z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej.