• 12.10.2017 -  Referat: “Biopolymers and biomaterials for packaging and goods” Lodz  University of Technology, International Faculty of Engineering(IFE)Lodz, Poland.  Pro-ecological packaging materials containing substances of plant origin Dr. Anna Masek, Lodz University of Technology, Lodz, Poland

  • 28-31.08.2017 Kiszyniów, Mołdawia, 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry; Poster: DSC analysis of PLA and PHA composites containing natural antioxidant (M. Latos, A. Masek, M. Zaborski)

  • 28-31.08.2017 Kiszyniów, Mołdawia, 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry; Poster: Thermogravimetric analysis of biodegradable polyesters containing polyphenols (M. Latos, A. Masek, M. Zaborski)

  • 11-12.05.2017, Łódź, V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii; Poster: Polifenole jako naturalne stabilizatory dla poliestrów alifatycznych (M. Latos, A. Masek, M. Zaborski)

  • 15-17.05.2017 Rydzyna, XIII Konferencja Naukowo – Techniczna Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych; Komunikat: Kompozyty poliestrowe stabilizowane polifenolami (M. Latos, A. Masek, M. Zaborski)

  • 15-17.05.2017 Rydzyna, XIII Konferencja Naukowo – Techniczna Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych; Poster: Kompozyty PLA z kontrolowanym czasem degradacji (M. Latos, A. Masek, M. Zaborski)

  • 19-20.05.2017 Łódź, Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat; Komunikat: Materiały poliestrowe stabilizowane polifenolami (M. Latos, A. Masek, M. Zaborski)

  • 07-09.09.2017 Białystok-Grodno, Recykling i odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017; Kompozyty polimerowe z surowców odnawialnych zawierające fitozwiązki (A. Masek, M .Zaborski)

  • Komunikat; Naturalne przeciwutleniacze jako proekologiczne stabilizatory do poliestrów alifatycznych (M. Latos, A. Masek, M. Zaborski)