Dr hab. inż. Anna Masek

Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

ul. Stefanowskiego 12/16
90-924 Łódź

tel. +48 42 631-32-93
e-mail: