Komory starzeniowe / laboratorium do starzenia poliestrów

 

Propolis wykorzystywany jest jako proekologicznego dodatek do poliestrów